Компания "Текон" разработала и внедрила в Верховном Совете Украины систему формирования видео протокола заседаний. Информационная система формирования видео протокола заседаний (СФВ) предназначена для интерактивного использования клиентами локальной (глобальной) сети видео данных и данных стенограмм заседаний в процессе изучения протоколов заседаний. СФВ обеспечивает ведение банка данных синхронизированных во времени стенограмм, доступ к видео-файлам, возможность текстового поиска по стенограммам, предоставление возможности клиентам просмотра видео информации с заданной временной точки. СФВ состоит из следующих программно-технических компонентов: - подсистема обработки и загрузки в базу данных синхронизированных во времени стенограмм; - подсистема формирования видеоданных; - подсистема обработки данных, хранящихся в БД, и выдачи их в виде веб-страниц; - сервера потокового видео (Helix server); - клиентского рабочего места, включающего веб-броузер и проигрывателя видео RealOne Player.

Структурная схема приведена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема

Подсистема обработки и загрузки в базу данных, синхронизированных во времени стенограмм Выступления стенографируются и преобразуются в протокол HTML-формата системой Rada. Подсистема обработки предназначена для анализа и декомпозиции HTML-стенограмм, загрузки в базу данных с построением текстового индекса с использованием существующих временных меток. В результате в базе данных содержатся проиндексированные текстовые данные стенограммы, "привязанные" ко времени. Загрузка данных стенограмм представляет собой утилиты безинтерфейсный программный компонент для автономного пакетного запуска. Время запуска процедуры определяется администрированием системы. То есть может быть запущена оператором вручную, или, например, выполнятся по расписанию. Алгоритм работы следующий. Стенограмма делится на текстовые блоки, разделенные временными метками. Каждый блок загружается в БД (таблица STEN_TEXT). Тест блока разбивается на слова. Каждое слово по негативным результатам поиска в словаре GLOSSARY подвергается лексиграфическому анализатору, которым принимается решение о добавлении в словарь. Если слово существовало в словаре или было добавлено, добавляется индекс, связывающий данное слово в словаре с текущим текстовым блоком. Алгоритм приведен на рис.2.

Рис. 2. Алгоритм.

Например, следующий фрагмент стенограммы 16:07:06

БАБУРІН О.В. Спасибо, Владимир Михайлович. Прошу слово передать народному депутату Морозу Анатолию. ГОЛОВА. Анатолій Мороз. 16:07:14 МОРОЗ А.М. Шановний Володимир Олексійович, ми всі ще, мабуть, знаходимося під враженням парламентських слухань з питань агропромислового комплексу. Всі, мабуть, пам'ятають, які були гострі дискусії і особливо при прийнятті постанови Верховної Ради з цього питання. І, мабуть, всі пам'ятають, коли ми ставили питання про виділення коштів державою для проведення оцінки землі. І ви, мабуть, пам'ятаєте, і більшість депутатів пам'ятають, що не проголосували все-таки по цьому пункту. Як ви вважаєте, це, мабуть, і прийняття цього закону, воно знаходиться в прямому відношенні до того, що ми, мабуть, не доробили? Дякую. ЛЕЩЕНКО В.О. Я з вами в цьому плані погоджуюся. Справа в тому, що якраз оцінка землі там, вона є економічна, нормативна і експертна. Так якраз там, де експертна, це де будуть вже оці договори про продажу і таке інше, там вона за рахунок замовника буде виконуватися. А те, що стосується відчуження права власності на землю, там для суспільної потреби і суспільної необхідності, то там буде виконуватися за рахунок бюджету. Так що тут воно трошки враховується, але не повністю, те, що ми ставили тоді. Дякую. ГОЛОВА. Микола Одайник, фракція "Наша Україна". 16:08:46 ОДАЙНИК М.М. Шановний доповідачу, скажіть, будь ласка, в законопроекті розмито дуже, хто має право оцінювати землю, вірніше, навіть не розмито, а дуже... ну, всі мають право. А хто ж буде нести відповідальність за правильну оцінку земельних ділянок? Це одне запитання. І друге запитання, скажіть, будь ласка, якщо оцінювати землю так, як ви тільки що сказали, що це недостаток. Землю разом з будівлями, то це може привести до того, що будівля зовсім не буде нічого коштувати, а в основному будуть брати ці будівлі за те, що потрібна земля для того, щоб знести ці будівлі. ЛЕЩЕНКО В.О. Дякую за запитання. Що стосується першого запитання, то тут якраз в цьому законопроекті, в основному контроль за цією оціночною діяльністю покладається на органи виконавчої державної влади з питань земельних ресурсів, тому він буде контролювати і, мабуть, вже нести відповідальність за те, чи правильно воно оцінено чи ні. А що стосується будівель, які розміщені на земельних ділянках. То там є також відповідна методика по їх оцінці. І я думаю, що вони не будуть знецінюватися через те, що земельна ділянка буде головне, а вона, мовляв, не головне. Тут якраз ми і висловлювали зауваження на засіданні комітету, щоб у оцьому законопроекті більше уточнити це питання, щоб воно було вирішено і зрозуміло для всіх виконавців. Дякую. ГОЛОВА. Георгій Манчуленко, будь ласка. будет преобразован в три записи в таблице STEN_TEXT ID_STEN STEN_TEXT 123 БАБУРІН О.В. Спасибо, Владимир Михайлович. Прошу слово передать народному депутату Морозу Анатолию. ГОЛОВА. Анатолій Мороз. 124 МОРОЗ А.М. Шановний Володимир Олексійович, ми всі ще, мабуть, знаходимося під враженням парламентських слухань з питань агропромислового комплексу. Всі, мабуть, пам'ятають, які були гострі дискусії і особливо при прийнятті постанови Верховної Ради з цього питання. І, мабуть, всі пам'ятають, коли ми ставили питання про виділення коштів державою для проведення оцінки землі. І ви, мабуть, пам'ятаєте, і більшість депутатів пам'ятають, що не проголосували все-таки по цьому пункту. Як ви вважаєте, це, мабуть, і прийняття цього закону, воно знаходиться в прямому відношенні до того, що ми, мабуть, не доробили? Дякую. ЛЕЩЕНКО В.О. Я з вами в цьому плані погоджуюся. Справа в тому, що якраз оцінка землі там, вона є економічна, нормативна і експертна. Так якраз там, де експертна, це де будуть вже оці договори про продажу і таке інше, там вона за рахунок замовника буде виконуватися. А те, що стосується відчуження права власності на землю, там для суспільної потреби і суспільної необхідності, то там буде виконуватися за рахунок бюджету. Так що тут воно трошки враховується, але не повністю, те, що ми ставили тоді. Дякую. ГОЛОВА. Микола Одайник, фракція "Наша Україна". 125 ОДАЙНИК М.М. Шановний доповідачу, скажіть, будь ласка, в законопроекті розмито дуже, хто має право оцінювати землю, вірніше, навіть не розмито, а дуже... ну, всі мають право. А хто ж буде нести відповідальність за правильну оцінку земельних ділянок? Це одне запитання. І друге запитання, скажіть, будь ласка, якщо оцінювати землю так, як ви тільки що сказали, що це недостаток. Землю разом з будівлями, то це може привести до того, що будівля зовсім не буде нічого коштувати, а в основному будуть брати ці будівлі за те, що потрібна земля для того, щоб знести ці будівлі. ЛЕЩЕНКО В.О. Дякую за запитання. Що стосується першого запитання, то тут якраз в цьому законопроекті, в основному контроль за цією оціночною діяльністю покладається на органи виконавчої державної влади з питань земельних ресурсів, тому він буде контролювати і, мабуть, вже нести відповідальність за те, чи правильно воно оцінено чи ні. А що стосується будівель, які розміщені на земельних ділянках. То там є також відповідна методика по їх оцінці. І я думаю, що вони не будуть знецінюватися через те, що земельна ділянка буде головне, а вона, мовляв, не головне. Тут якраз ми і висловлювали зауваження на засіданні комітету, щоб у оцьому законопроекті більше уточнити це питання, щоб воно було вирішено і зрозуміло для всіх виконавців. Дякую. ГОЛОВА. Георгій Манчуленко, будь ласка.

Где индексы будут браться из существующей таблицы DAY_EVENTS. Подсистема формирования видео данных Подсистема формирования видео данных предназначена для видеосъемки пленарных заседаний и сохранения полученной информации в виде оцифрованных данных. Видеоданные хранятся в файлах формата RealMedia (расширение .rm). Одному заседанию соответствует один видео-файл, который имеет название вида pz<год><месяц><число>.rm. Например, файл с заседанием 4 марта 2003 года должен иметь имя pz20030304.rm. Данные хранятся на выделенном сервере. Организация доступа к видео-файлам обеспечивается Helix Server. Подсистема обработки данных для формирования веб-страниц Для работы системы могут использоваться стандартные реализации веб-серверов на различных платформах. Требования к веб-серверу для функционирования серверной части ПФВ - наличие Java servlet-engine с поддержкой спецификации Servlets 2.0 (например, Caucho Resin или Tomcat). Веб страницы используют технологию JSP. Для доступа к данным используется технология JDBC (предполагающая наличия клиентского ПО Oracle на веб-сервере). Для доступа к данными заседаний используются два пути. Первый - выбор даты заседания и просмотр событий за эту дату. Второй - поиск событий по ключевому слову и просмотр событий удовлетворяющих критерию поиска. Просмотр событий осуществляется в обоих способах одинаково. Данные представлены в виде таблицы, каждая строка таблицы содержит время начала и окончания события, краткое описание события, ссылку на полный текст стенограммы события и ссылку на просмотр видеофрагмента события. Ссылка на полный текст стенограммы открывает новое окно броузера с текстом события. Ссылка на видеофрагмент открывает RealOne Player с соответствующим видеофрагментом.

Рис. 3. Доступ к данным.

Сервер потокового видео (Helix server) Сервер потокового видео предназначен для обработки видео изображений с целью позиционирования фрагмента изображения в соответствии с временной меткой заданной клиентом, инициирующим просмотр видео. Передача видео по сети обеспечивается протоколом RTS. Сервер может функционировать на различных платформах, включая Compaq Tru64 5.1 & 5.1A, FreeBSD 4.0 & 4.5, HP UX 11.0 & 11.i, IBM AIX 4.3 & 5L, Linux kernel version 2.4.18, Sun Solaris 2.7, Sun Solaris 2.8, Windows NT 4.0 & 2000. Клиентское рабочее место Клиентское рабочее место должно включать: - веб-броузер с поддержкой HTML4.0 (например, IE5+); - проигрыватель видео RealOne Player.