В ДП МА «Бориспіль» успішно виконано проект по впровадженню автоматизованої системи управління ресурсами (Resource Management System, в подальшому – RMS).

Після виконання усіх процедур завершення проекту, 4 лютого 2011 року генеральний директор Б.Р.Шахсуваров затвердив  акт впровадження RMS у складі програмних модулів «Staff Plan / персонал», «Staff Plan / мобільні ресурси», «Stand Plan», «Staff Plan / диспетчер» в промислову експлуатацію в ДП МА «Бориспіль».

Замовник: ДП МА «Бориспіль».

Виконавець (підрядник): ТОВ «Текон» (Україна).                                          Субпідрядник: компанія Prolog Development Center (Данія).

Проект виконувався на протязі 2009-2010  років в три етапи:

Перший етап (2009 рік): впровадження системи «Staff Plan / персонал» для автоматизації процесів планування, обліку і контролю робочого часу персоналу, який задіяний в процесах наземного обслуговування повітряних суден (ПС) і авіаційної безпеки аеропорту, визначення потреб (demandcalculation) в людських ресурсах в залежності від інтенсивності виконання авіарейсів; впровадження системи «Staff Plan / мобільні ресурси» для автоматизованого управління базою даних технічних ресурсів - засобів перонної механізації, спецтранспорту та визначення їх необхідної кількості в залежності від інтенсивності виконання авіарейсів для забезпечення процесів наземного обслуговування ПС.

Другий етап   (2009 рік):   впровадження системи «Stand Plan» для автоматизації процедур планування та обліку використання місць стоянок ПС на перонах аеродрому та виходів на посадку пасажирів в терміналах аеропорту.

Третій етап   (2010 рік):  впровадження системи «Staff Plan / диспетчер» для автоматизації процедур оперативного планування, обліку і контролю використання даних ресурсів в процесах розвантаження / завантаження багажу, вантажів, пошти, внутрішнього прибирання ПС, управління процесом надання трапів, навантажувачів, транспортерів на протязі виконання добового плану польотів.

Розробником програмного забезпечення системи Staff Plan є компанія  Prolog Development Center (PDC, Данія), яка має 20-річний досвід впровадження систем в аеропортах, авіакомпаніях,  в атомній промисловості, медицині і суміжних галузях. Проте, даний проект для компанії PDC є першим на Україні і має свої унікальні особливості в технічному виконанні: система повністю адаптована до вимог законодавства України про працю; система повністю адаптована до діючих технологій наземного обслуговування ПС в ДП МА «Бориспіль»; функціонування системи базується на правилах використання людських, мобільних та стаціонарних ресурсів ДП МА «Бориспіль»; RMS інтегрована з автоматизованою системою управління технологічними процесами (АСК ТПА), системою контролю управління доступом (СКУД), системою «1С: Зарплата+Кадри», ТЕТРА-системою наземного обслуговування ПС.

Успішне виконання даних задач  у стислі терміни досягнуто завдяки високому рівню організації і взаємодії команди проекту ДП МА «Бориспіль» (керівник проекту: С.В.Мурашкін; технічний керівник: В.Є.Коломієць) з командою проекту ТОВ «Текон» (керівник проекту: Є.І.Коржов) та командою проекту компанії PDC(керівник  проекту: HansRast). Заплановані результати проекту виконані в повному обсязі. Результати дослідної експлуатації системи підтвердили повну відповідність технічних, функціональних та технологічних характеристик системи вимогам технічного завдання.

В умовах інтенсивного розвитку інфраструктури ДП МА «Бориспіль», ефективне управління процесами авіаційної діяльності аеропорту на основі функціонування RMS забезпечить підвищення рівня інтенсивності використання ресурсів на протязі найближчих двох років на 12-15%, суттєво оптимізує процеси  планування, обліку та  контролю виконання задач з наземного обслуговування ПС.

Цю новину поширили і інші інформаційні агенства